آخر هفته در کنار گل‌های لاله

سلام دوستان
این روزها گل‌های لاله، جلوه‌ی زیبایی به پارک‌ ملت داده‌ند. آخر این هفته دعوت‌اید به پارک ملت، به صرف صبحانه و کیک و چایی و بازی‌های «مجاز» و عکاسی در کنار گل‌ها. ادامه خواندن آخر هفته در کنار گل‌های لاله