نتیجه انتخابات هیات اجرایی دوره ششم گروه ۰۲۱ – اطلاعیه شماره سه

عکس دسته‌جمعی پایان پاتوق اردیبهشت ۹۵
عکس دسته‌جمعی پایان پاتوق اردیبهشت ۹۵

رای‌گیری طبق برنامه ساعت ۱۸:۰۰ یکم اردیبهشت ۹۴ شروع شد و تا ساعت ۲۱:۰۰ ادامه یافت. در این انتخابات افراد زیر به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی هیات‌اجرایی انتخاب شدند:

  • حمیدرضا حیدری‌مقدم
  • سیده الهام حسینی عزآبادی، مهسا حیدرنژاد، سید شهاب شفیعی
  • احسان نجفی یزدی

همچنین افراد زیر به ترتیب آراء به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند:

  • فاطمه شفیعی
  • عادل میرحسینی

لازم به ذکر است تنها کاندید بازرسی، خانم رضیه شاهدی حائز ۷ رای شدند.

تصویر صورتجلسه شمارش آراء هیات اجرایی ۰۲۱ - مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱
تصویر صورتجلسه شمارش آراء هیات اجرایی ۰۲۱ – مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱