پیش‌آگهی انتخابات انجمن

طبق آیین‌نامه داخلی انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان، انتخابات هیات مدیره شهریور ماه ۹۰ برگزار خواهد شد. برای اینکه بتوانید رای دهید یا کاندید شوید باید:

۱. عضو معتبر انجمن باشید.
۲. حداقل دو ماه از عضویت شما گذشته باشد. (قبل از تیر ۱۳۹۰ باید عضو انجمن شده باشید)

اطلاعات کامل و آیین‌نامه داخلی انجمن را از وب‌سایت خبری انجمن دانش‌آموختگان استعدادهای درخشان بخوانید.