هشتمين پاتوق تهران

سلام

پاتوق آذر، چهارشنبه ششم آذر ماه 1387 در کافی شاپ «توت فرنگی» برگزار می شود.

هشتمين پاتوق تهران و چهل و سومين پاتوق يزد ! ساعت 6 همديگرو می بينيم!

به اميد ديدار

هفتمين پاتوق تهران

سلام

پاتوق آبان، چهارشنبه اول آبان ماه 1387 در کافی شاپ «توت فرنگی» برگزار می شود.

چون بسياری از دوستان همان شب عازم يزد هستد، لطفا راس ساعت چهار و نيم بعداز ظهر حضور بهم رسانيد.

به اميد ديدار