یوز ایرانی روی خط انقراض

با سلام،

این دفعه تصمیم گرفتم در مورد یک شاهکار دیگر ما انسان ها بر روی این زمین خاکی بنویسم. رفتار ما در مقابل دیگر موجودات زنده، آن هم در کشور خودمان ایران.

کشور پهناورمان ایران با داشتن شرایط اقلیمی بسیار متنوع از دیرباز زیستگاه گونه های مختلف جانوری بوده است. از آن جمله می توان به چهار گونه گربه سان وحشی این مرز و بوم اشاره نمود که بدلیل سهل انگاری ما انسان ها دو گونه با ارزش از آن به کل منقرض شده اند. دو گونه منقرض شده که بالغ بر 40 سال پیش با این سرزمین وداع نمودند شیر ایرانی و ببر مازندران هستند. خوشبختانه تعداد پلنگ ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده ولی متأسفانه یوز ایرانی روی خط انقراض قرار دارد. در ادمه به شرح مختصری از وضعیت این گربه سان زیبا پرداخته شده است.

ادامه خواندن یوز ایرانی روی خط انقراض

شما چه فکر می کنید!؟

با سلام.

شما در مورد عکس فوق چه فکر می کنید؟ این عکس مربوط به چیست؟ کجاست؟ و مهمتر از همه چه چیزی را در ذهن شما تداعی می کند؟

در هفته های آتی به تفصیل در مورد آن خواهم گفت.

زمین، آینده ما، خط مشی من

سلام سلام، سلام به روی ماه همتون، البته توجه داشته باشید اگه امشب خودتونو تو آینه دیدید سریع پا نشید زنگ بزنید نهاد بگید من ماه رؤیت کردم، چون این ماه با اون ماه فرق داره!! شما 14 شب دیگه رؤیت می شید.

ادامه خواندن زمین، آینده ما، خط مشی من