گزارش نشست اول حلقه فلسفه: در منون چه گذشت

اولین نشست حلقه فلسفه، ۱۲مرداد۱۳۹۲ خورشیدی، ۲۵ رمضان، ساعت ۹ شب، رستوران بوفالو:

حلقه فلسفه را در رستوران ایتالیایی بوفالو که میزهای بلند آن یاد آور وجه تسمیه نام افلاطون و هیکل سقراط بود افتتاح کردیم. نشست اول درباره افلاطون و کتاب منون او بود. ابتدا هفت نفرحاضر، درباره انتظاراتشان از فلسفه و دلیل شرکتشان در حلقه فلسفه سخن گفتند:

اینکه بتوانیم ساختار وشمایی کلی از سیر افکار فلسفی داشته باشیم تا اینکه هر وقت نظر یا تئوری فلسفی ای دیدیم بدانیم در کجای این ساختار قرار می گیرد و چه گذشته و آینده ای دارد، اینکه بتوانیم زمینه و توانایی خواندن متن های سخت و افکار تخصصی تر فلسفی را پیدا کنیم ، اینکه فلسفه در رشته مدیریت کارایی دارد و ارتباط فلسفه با مهندسی، اینکه به فلسفه از هر نوع اش علاقمندیم و به رشته های انسانی و …

و اضافه کردیم: فلسفه با همه ابعاد فکر بشر سروکار دارد. در شرایطی که  در علم که روزی به قول ویل دورانت شاخه های مختلف آن به شکل رشته های گوناگون علمی از مادر خود فلسفه جدا شدند و هر یک راه خود را در پیش گرفتند امروزه در یک جهت معکوس، میان رشته ای ها مورد توجه قرار گرفته اند. اما فلسفه همواره ماهیت میان رشته ای و کلی داشته است.اما موضوع فلسفه چیست؟ مانند ماهیتش موضوعات کلی. اما فلسفه های مضاف و مشخصا میان رشته ای هم وجود دارد. که به موضوعات جزیی تری می پردازد به طوری که هرچیز که فکرش را بکنید اکنون برای آن فلسفه ای جدا وجود دارد. مسایل فلسفی هنوز زنده است گرچه شاید جوابها دیگر بدرد نخورد و حتی اگر مساله ای در دوره ای دیگر اولویت ندارد اما  افکار شکل گرفته پیرامون آن و پاسخها به آن آغازگر افکار جدیدی می شود. یک نگرش خاص فلسفی نمی تواند و نباید با همه ابعادش هر چند بخواهیم ایدئولوژی فکری ما شود. و آیا می توان بدون پیش فرض وارد فلسفه شد؟ همچنین جرقه ای زده شد برای اینکه بگوییم زبان فلسفه متفاوت است هر چند به خاموشی گرایید… می خواستم مهمترین هدف خودم از راه اندازی این حلقه را هم بگویم اما مجال نشد.

بعد از این بحثهای مقدماتی مهم که هرکدام پستی جداگانه می طلبد برای موشکافی، رسیدیم بر سر صحبت از رساله منون افلاطون، سوالاتی مطرح شد و بحثهایی پیرامون آن در گرفت که وقت به پایان رسید. آخرین افرادی بودیم که از رستوران بیرون رفتیم. با استقبال جمع قرارشد فردا شب در کافه گرامافون به ادامه کار بپردازیم. به پست بعد رجوع فرمایید.