نوروزتان مبارك

تحويل سال يعني انتظار براي اومدن عيد و اومدن عيد يعني اومدن بهار‎‏، يعني شكفتن شكوفه ها، يعني زنده شدن زمين، يعني خونه تكوني، يعني كنار خونواده بودن، يعني ديد و بازديد، يعني تعطيلي عيد و يعني عيدي گرفتن. تحويل سال يعني يه لحظه، لحظه اي كه تمام انرژيمون رو جمع كنيم و فارغ از همه بديها و شكست ها و دغدغه ها براي بهاري بودن زندگيمون، براي دگرگوني حالمون به بهترين حال در راستاي هموار كردن زندگي (و نه براي هموار بودنش) تو تمام لحظات چرخش يكبار ديگه زمين به دور خورشيد دعا كنيم. براي آرامشي دعا كنيم كه با وجود سنجد براي سنجيده عمل كردن، با سيب براي سلامتي، با سبزه براي سبزي و شادي، با سمنو براي قدرت، با سماق براي صبرو تحمل ديگران، با سركه براي پذيرش ناملايمات، با سكه براي ثروت ودارندگي، با ماهي براي تحرك و زندگي و با شمع براي روشنايي در سايه قرآن با توكل برخدا هفت سين معني مي كنيم.

امسال يادتان نرود سين سمپاد هم به هفت سينتان اضافه كنيد.

هر روزتان نوروز، نوروزتان پيروز

خاتمی، ما، انتخابات

به شهادت ناظران، خاتمی برای اولین برای در جمع دانشجویان هوادار دفتر تحکیم وحدت در بهمن ماه 1375 قانون اساسی را از جیبش درآورد و با وعده عمل به آن و تحقق همه ظرفیت های آن وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. و این گونه بود که خاتمی آمد. همان خاتمی که آمده بود تا پرده و پر بگشاید… همان خاتمی که مردم برایش هورا می کشیدند و با شنیدن نامش کف می زدند… همان خاتمی که وقتی صدای مرگ بر رجال رقیب را می شنید پدرانه اندرز می داد که مرگ هیچکس را نخواهید و سرود آن را نخوانید… همان خاتمی که مردم برایش سرود می خواندند. سرودهایی که به آسانی از ذهن نمی رود.

ادامه خواندن خاتمی، ما، انتخابات

ذکر محمد مخاطبی اردکانی رحـــمه الله علیه

آن جگر گوشۀ سمپادیان، آن سوختۀ جمال، آن گم شده وصال، آن غریق بحر وفا، آن تریکوپوش نارنجی، آن مقـبول درگاه MBA، آن تَرک نشین مرکب چیتگر، آن راهبر اردوی دراسله، آن ترکۀ نِی انبان، آن مخدَّرۀ خِدرِ قلیان، آن حافظ ثانی- محمد مخاطبی اردکانی- که موج مویش آلمانی شده و در سه تار زدن پنجه ای گرم داشت.

ادامه خواندن ذکر محمد مخاطبی اردکانی رحـــمه الله علیه