هیات اجرایی ۰۲۱

هیات‌اجرایی فعلی، ششمین هیات‌اجرایی در دوره جدید فعالیت گروه ۰۲۱ است. اعضای این هیات‌اجرایی در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۵ به شرح زیر انتخاب شده‌اند:
حمیدرضا حیدری‌مقدم، سیده الهام حسینی عزآبادی، مهسا حیدرنژاد، سید شهاب شفیعی، احسان نجفی یزدی

و در تاریخ دهم اردیبهشت ۹۵ طی یک جلسه مشترک با هیات‌اجرایی قبلی، وظیفه پیگیری کارهای گروه ۰۲۱ را بر عهده گرفتند.