هیات‌اجرایی و بازرس گروه ۰۲۱

اعضای هیات‌اجرایی فعلی -که هفتمین دوره هیات‌اجرایی گروه ۰۲۱ است- به قرار زیرند:
حمیدرضا حیدری‌مقدم(رئیس هیات‌اجرایی)، حامد انتظاری(دبیر هیات‌اجرایی)، سینا نشاطی، مجتبی جعفری‌زاده و سیدعادل میرحسینی
بازرس اصلی خانم مهسا شاهزاده فاضلی و بازرس علی‌البدل آقای میثم طاهر هستند.
افراد فوق در تاریخ ۹۶/۲/۶ برگزیده شدند. در جلسه مورخ ۹۶/۳/۷ رئیس، دبیر و مرجع اطلاع‌رسانی این دوره (همین وبسایت) تعیین شدند.

آیین‌نامه گروه را از اینجا دریافت کنید.