ویکتوریـــــــــــــــــــــا

ویکتوریا

فیلم ویکتوریا داستان گروهی از بچه های سمپاد یزد
(اعم از نسبی,سببی و غیر ) را نشان می دهد که به دلایل مختلف در تهران به سر می برند .این گروه دوستی روز ها و شب ها در خیابان,بیابان,جنگل,دریا,فیس بوک,گودر,و…حفظ و ادامه می یابد.هر کدام از این بچه های فیلم شخصیت های مختلفی دارند که به جذابیت فیلم کمک می کند.در این میان قضایایی پیش می آید که مستلزم است آن را زنده دنبال کنید.

ادامه خواندن ویکتوریـــــــــــــــــــــا