سینما

سلام دوستان

از این پس برنامه های سینما و تاتر توسط گروه تماشاخانه اعلام می شود.

برنامه هفته آتی

فیلم ملک سلیمان به کارگردانی شهریاربحرانی

زمان:ساعت پنج و نیم عصر روز 3 شنبه 4 آبان 

مکان:پردیس سینمایی پارک ملت

حضور خود را با کامنت تا ساعت 12 روز 3 شنبه اعلام کنید

یا حق