برنامه ی تفریحی پارک لاله

سلام بر دوستان  پیرو عقل سالم در بدن سالم

برنامه ی تفریحی  در محیط سبز پارک لاله مهمان خود و دوستانتان باشید

با وسایل بازی مثل بدمینتون توپ والیبال فوتبال و…. تا سلیقه ی شما واسه آوردن چی باشه و چه بازی جمع بر آن روا دارد

با   همنشینی با دوستان

با  چای

مهمان شادی های خودتان خواهید بود

به این امید که اوقات خوشی بسر شود

یکشنبه ساعت 6 بعد از ظهر

پارک لاله :تقاطع  کارگر شمالی و بلوار کشاورز

پارک لاله