نشست بیست و یکم حلقه فلسفه: تفکر و موضوعات مطرح در آن

به علت استقبال دوستان و تمام نشدن مباحث در جلسه ی دیروز ادامه ی مباحث امروز سه شنبه سیزدهم تیر۱۳۹۶ برگزار می شود. در همان مکان عمارت فرهنگی نواب، همان ساعت پنج عصر