نشست بیستم حلقه فلسفه

نشست حلقه ی فلسفه. اولین و آخرین جلسه ی فکری در تابستان ۹۶. و مستمع آزاد.

یک روز به تعویق افتاد!

دوشنبه ۱۲ تیر۹۶ خورشیدی ساعت هفت عصر

مکان: عمارت فرهنگی نواب

آدرس:یزد – بلوار امامزاده جعفر-انتهای خیابان مصلی-کوچه ۱۶ -کوچه ۱۴- عمارت فرهنگی نواب- تابلو دارد

موضوع:فلسفه غرب و موضوعات مطرح در آن و مباحث عقلی در وادی فلسفه – پارادایم های مطرح در دوره های مختلف تعقل ورزی بشر بصورت فلسفه-فلسفه اسلامی- معرفی اجمالی دو جریان فکری فلسفی عمده – ارتباط و نسبت فلسفه با دین و مباحث دینی- ارتباط و نسبت فلسفه با علم و با تفکر به طور کلی.

هر گونه تغیر ممکن است که همین پست ویرایش می شود