برنامه صرف صبحانه در باغ ایرانی

برنامه صرف صبحانه
تاریخ:۹۶/۲/۱(#۳۹)
سرپرست: سید ابراهیم عظیمی

دوستان عزیز
قصد داریم جمعه ۹۶/۲/۱ ساعت ۹ صبح برای صرف صبحانه به بوستان باغ ایرانی بریم. اگر تمایل دارین با ما همراه باشین، لطفا حداکثر تا ساعت ۲۳ پنج شنبه به @ebazimi اطلاع بدین
آدرس: https://goo.gl/maps/7BGo48f1PtA2