مسابقات جام مین‌روب ۰۲۱

مسابقات جام مین‌روب ۰۲۱ 💣
تاریخ: ۹۵/۱۱/۹ – ۹۵/۱۱/۱۶ (#٣٠)
سرپرست: احسان یزدی

دوستان عزیز
در نظر داریم سری مسابقات جام مین‌روب ۰۲۱ را در تلگرام برگزار کنیم. افرادی که تمایل به شرکت دارند، لازم است حداکثر تا پایان روز جمعه (۹۵/۱۱/۸) در تلگرام به ما پیام دهند.
مسابقات به کمک بات t.me/minroobot برگزار می‌شود. اگر با شیوه بازی دونفره مین‌روب آشنا نیستید، با استفاده از دستور help2/ در بات راهنمای بازی را مطالعه کنید. همچنین می‌توانید برای آمادگی بیشتر، با دوستان یا حریفان ناشناس بازی‌های تدارکاتی انجام دهید. اگر سوالی درباره بازی یا قوانین مسابقات دارید، با سرپرست برنامه مطرح کنید.