صورت‌جلسه هشتم هیات‌اجرایی ششم

صورت‌جلسه هشتم هیات‌اجرایی دوره ششم
گروه سمپادی‌های یزدی مقیم تهران
تاریخ: ۹۵/۹/۲۲

جلسه هشتم هیات‌اجرایی گروه ۰۲۱ در تاریخ ۹۵/۹/۲۲ با حضور خانم‌ها و آقایان الهام حسینی عزآبادی، مهسا حیدرنژاد، حمیدرضا حیدری‌مقدم، شهاب شفیعی، سیدعادل میرحسینی و احسان یزدی به صورت آنلاین برگزار شد.

موضوعات مطرح‌شده در این جلسه به شرح زیر است:
۱. در مورد برنامه شب یلدای گروه بحث و مشورت انجام شد. این برنامه پس از قطعی‌شدن، به استحضار همراهان خواهد رسید.
۲. اصلاحات پیشنهادی اعضاء درباره پیش‌نویس آیین‌نامه، مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.
۳. با توجه به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه (که مسؤولیت بازرس در آن تعریف شده‌است) و رای‌گیری انجام‌شده در اولین جلسه هیات‌اجرایی فعلی و موافقت خانم رضیه شاهدی، مقرر شد ایشان مسؤولیت بازرس را تا پایان دوره فعلی هیات‌اجرایی برعهده بگیرند.
۴. مجددا بر این نکته تاکید شد که افراد خارج از هیات‌اجرایی نیز می‌توانند با هماهنگی و تایید هیات‌اجرایی، سرپرستی برنامه‌ها را برعهده بگیرند. (این موضوع در صورت‌جلسه دوم نیز قید شده بود.)

امضا کنندگان: الهام حسینی عزآبادی، مهسا حیدرنژاد، حمیدرضا حیدری‌مقدم، شهاب شفیعی، سیدعادل میرحسینی و احسان یزدی