صورت‌جلسه هفتم هیات‌اجرایی ششم

‏صورت‌جلسه هفتم هیات‌اجرایی دوره ششم
گروه سمپادی‌های یزدی مقیم تهران
تاریخ: ۹۵/۸/۲۰

جلسه هفتم هیات‌اجرایی گروه ۰۲۱ در تاریخ ۹۵/۸/۲۰ با حضور خانم‌ها و آقایان مهسا حیدرنژاد، فاطمه شفیعی، حمیدرضا حیدری‌مقدم، شهاب شفیعی، سیدعادل میرحسینی و احسان یزدی برگزار شد.

در این جلسه برنامه‌های اجرا شده در ماه آبان بررسی شدند و درباره برنامه‌های پیش‌رو مشورت انجام شد.
سپس پیش‌نویس آیین‌نامه گروه ۰۲۱ مورد بحث قرار گرفت و اصلاحاتی در آن انجام شد. آخرین ویرایش این پیش‌نویس برای اطلاع و اظهارنظر اعضای گروه، به پیوست منتشر می‌شود.

امضا کنندگان: مهسا حیدرنژاد، فاطمه شفیعی، حمیدرضا حیدری‌مقدم، شهاب شفیعی، سیدعادل میرحسینی، احسان یزدی


پیش‌نویس آیین‌نامه