صورت‌جلسه پنجم هیات‌اجرایی ششم

‏صورت‌جلسه پنجم هیات‌اجرایی دوره ششم
گروه سمپادی‌های یزدی مقیم تهران
تاریخ: ۹۵/۶/۳۱

جلسه پنجم هیات‌اجرایی گروه ۰۲۱ در تاریخ ۹۵/۶/۳۱ با حضور خانم‌ها و آقایان الهام حسینی عزآبادی، حمیدرضا حیدری‌مقدم، شهاب شفیعی و احسان یزدی برگزار شد.

در این جلسه برنامه‌های اجرا شده و لغو شده در فصل تابستان بررسی شدند. همچنین برای برگزاری جلسات هیات‌اجرایی هماهنگی صورت گرفت.
سپس درباره فعالیت گروه ۰۲۱ در مهرماه مشورت شد و برنامه‌های زیر مورد توافق قرار گرفت:
هفته دوم (۳-۹ مهر): سینما و پاتوق
هفته سوم و پنجم: گردشگری داخل شهر یا بازدید از موزه
هفته اول آبان: گردشگری خارج از شهر
(هریک از برنامه‌ها در صورت نهایی‌شدن از طریق سایت به اطلاع عموم خواهد رسید.)

امضا کنندگان: الهام حسینی عزآبادی، حمیدرضا حیدری‌مقدم، شهاب شفیعی، احسان یزدی