صورت‌جلسه چهارم هیات‌اجرایی دوره ششم

 

صورت‌جلسه چهارم هیات‌اجرایی دوره ششم
گروه سمپادی‌های یزدی مقیم تهران
تاریخ: ۹۵/۵/۳۰

جلسه چهارم هیات‌اجرایی گروه ۰۲۱ در تاریخ ۹۵/۵/۳۰ با حضور خانم‌ها و آقایان الهام حسینی عزآبادی، مهسا حیدرنژاد، فاطمه شفیعی، سید شهاب شفیعی و حمیدرضا حیدری‌مقدم برگزار شد.

موضوعات مطرح‌شده در این جلسه به شرح زیر است:
۱. برنامه‌ تور طبیعت گردی برای اواخر شهریورماه و یا اوایل مهرماه برنامه ریزی و در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار گردد.
۲. درباره معرفی گروه به ورودی های جدید اعضا نظرات خود را در جلسه بعد یا گروه تلگرامی هیئت اجرایی ارائه نمایند تا تصمیمات مقتضی گرفته شود.

امضا کنندگان: الهام حسینی عزآبادی، مهسا حیدرنژاد، فاطمه شفیعی، سید شهاب شفیعی و حمیدرضا حیدری‌مقدم