برنامه گردشگری بام تهران

سلام به همه ۰۲۱‌های عزیز:)

خوشبختانه فصل امتحاناتم روزای آخرش ه واسه همین گفیتم یه برنامه بذاریم بچا ریکاوری کنن سریع :دی

وعده ما ۵ شنبه ۲۵ دی ساعت ۱۷:۳۰ ورودی پارکینگ توچال(بام تهران)
نکته اول دوستایی که میان بهمون خبر بدن که یه آماری داشته باشم( ۰۹۱۳۱۵۳۷۱۵۰)
نکته دوم هوا سرده! خوب لباس بیپوشت
میبینمتون