جلسه يازدهم دور دوم نشست دهم: فلسفه اخلاق شلر

بازم يزد بوديم  و بازم كافي شاپ ديروز امروز . و بازم گفتگو و تفكر.

اما اين جلسه  با شلر همراه بوديم. بعد از ياد آوري حرفهاي ديروز درباره ي كانت. در اين جلسه رفتيم سراغ  اخلاق در شلر فيلسوف بعد از كانت و هم عصر هوسرل. شلر اين فيلسوف مبتكر ارزشها را دسته بندي مي كند و هم آيند با هر ارزش احساس را قرار مي دهد و هم تراز با آن ابژه ي ارزشي را قرار مي دهد. ارزش هاي اخلاقي جدا از ارزش هاي غير اخلاقي و بر پشت آنها سوارند به طوري كه اخلاق جزو هيچ كدام از رده هاي ارزشي يا مساوي با هيچ كدام از ارزشهانيست. پس ارزشهاي اخلاقي چيست؟ چيزي كه در اين جلسه بدان پرداختيم همين تعريف ابتكاري شلر بود از ارزشهاي اخلاقي.

شلر اخلاق را از عقلانيت صرف خارج مي كند و احساس و عواطف را در آن وارد مي كندو در عين حال  از نسبيت باوري مي گريزد. چگونه چنين مي كند؟ در اين جلسه به آن پاسخ داديم. شلر زير بناي تمام احساسات ، ارزش و احساس ارزش و نظم مراتب ارزشها را عشق مي داند.

در ضمن در اين جلسه  مانند جلسه قبل  و جلسه فرداي آن در سمپاد پيشنهاداتي براي استمرار جلسات مطرح شد مثلا جلسات آن لاين و ويدئو كنفرانسي از تهران داشته باشم  و يا مواقعي كه يزد هستم  جلسات پي در پي  بر گزار كنم. پيشنهاد اول  بقول دوستان زير ساخت مي خواهد اما پيشنهاد دوم فعلن عملي تر  است . اگه دفترانجمن سمپاد هم روبراه باشه مي توان بعضي جلسات را اونجابرگزار كرد.

شركت كنندگان اين جلسه  من مريم كربلايي و در جهت خلاف عقربه هاي  ساعت آقاي اخلاص ، آقاي  سيدحسني و آقاي داوودابوترابي بودند. نشست يازدهم در ٢٣آبان ماه سال ١٣٩٣ خورشيدي  در گافي شاپ رستوران ديروز امروز  در يزد برگزار شد.