نشست دهم حلقه فلسفه در يزد

نشست دهم حلقه فلسفه در يزد
كساني كه اهل تفكر هستند وارد شوند.
صحبت درباره ي
عقلانيت
اخلاق
ارزش
كانت و شلر و …
شركت براي عموم آزاد است اگر منبع را مطالعه نكرديد هم مي توانيد شركت كنيد.
منبع بحث: همان مقاله قبلي نقد شلر بر وظيفه گرايي كانت نوشته ي عليرضا حسن پور، از سايت www.noormags.ir: ازصفحه ي ٧ يعني از مبناي پديدارشناسي نقد شلر تا آخر
فقط ٦ صفحه
لينك مقاله :
https://drive.google.com/file/d/0B_hoNQiPIeJZSDByeXJGVUdXbzA
اگر زماني اين لينك كار نكرد مي توانيد اين مقاله را از سايت نور مگز با عنوان مقاله سرچ و دانلود نماييد كه يك ثبت نام آسان و سريع در سايت لازمه آن است آن وقت به منبعي از مقالات علوم انساني هم دسترسي خواهيد داشت.
كساني كه نشست هشتم راشركت نداشته اند صفحه دوم تا چهارم مقاله را مرور كنند بدنيست.
براي كمك به فهم مطلب مي تونيد صفحات ١٢،١٣و ١٤ مقاله ماكس شلر نوشته پيتر كوستنبام از ارزش شناسي  تا مابعد الطبيعه را هم بخوانيد. لينك مقاله بازهم در سايت نور مگز به آدرس زيرموجود است :
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/297665/کلک-فلسفه–ماکس-شلر?q=ماكس+شلر
زمان: پنج شنبه ٢٢ أبان سال ١٣٩٣ هجري شمسي
ساعت: ٦ بعد از ظهر
مكان: يزد، كافي شاپ رستوران ديروز امروز، ابتداي بلوار بسيج جنب شهرداري منطقه ٢ بن بست پنجم
توجه كنيد تابلويي از رستوران در بلوار نصب نيست و كوچه پس كوچه هاي متعددي را بايد پياده بياييد تا به آن برسيد مواظب باشيد كافي شاپ را رد نكنيد.
در كافي شاپ با گفتن جلسه سمپاد به مسئولين به جايگاه مربوط هدايت مي شويد
اعلام حضور فرماييد و به دوستان خود خبر دهيد.l
بحث در باره مقاله را از همين جا در همين صفحه مي توانيد شروع كنيد.