گزارش نشست هشتم حلقه فلسفه

 عصر یه روز جمعه بود. در کافه گندم . فضا شلوغ و پرازدحام و آمیخته به دود سیگار. صدامون تو صداها گم می شد باید فریاد می زدیم  تا  صدا به صدا برسه و دود سیگار می خوردیم. زمانه ی کانت ، کانت مذهبی، عصر روشنگری بود. برهانهای اثبات وجود خدا متزلزل شده بود.

چرا کانت مذهبی خود، به این برهانها پشت پا زد؟ چه کسی او را از خواب جزم بیدار کرد؟ کانت اخلاقی  چه می گفت. سه صفحه از مقاله ی : نقد شلر از وظیفه گرایی کانت رو خوندیم. اوه ! نظریه اخلاقی کانت منضبط وظیفه گرایی است. گلدن رول کانت : چنان عمل کن که بتوانی اراده کنی اراده تو قانون عمومی باشد!

بعد از توضیحی که  درباره نظریه ی اخلاقی کانت دادم از روی مقاله خواندیم! گره های کور مقاله یک به یک باز شد. این بار نشستمون واقعن فکری و عرق ریز بود. شرکت کنندگان نشست من مریم کربلایی و برخلاف جهت عقربه های ساعت : علی سید حسنی، نظام الحسینی، داوود ابوترابی بودیم. این نشست در جمعه ۶ تیرماه۱۳۹۳خورشیدی ساعت ۶ بعد از ظهر در کافه گندم به آدرس تهران خیابان ولیعصر، روبروی تئاترشهر، کوچه پشن، پلاک هشت،  تلفن: 66400157 بر گزار شد.