گزارش نشست هفتم حلقه فلسفه

نشست با حضور مشتاقان فلسفه برگزار شد. پيش بحثي كه مانند پيش غذاي رستورانها  براي گرم كردن ذهن دوستان وتحريك  اشتهاي فلسفي براي  ورود به بحث  طرح كردم بحث دامنه داري شد كه  تقريبا تمام  وقت نشست  رابه خود اختصاص داد. سوال اين بود آيا مي توان وضعيت اموري  در ذهن به تمامي تجربه بشود اما دربيرون هيچ گاه تحقق نيابد . اين سوال را اگر به همان دقت فلسفي به آن بپردازيم ما را مي برد  كما اينكه برد  به برهاني از قديس آنسلم در باره خدا آنجا كه آنسلم باور به خدا را آنقدر واضح  در نظر مي گيرد و چنان راحت به ثبات مي رسا ند كه گويا از اساس چنين مساله اي بديهي است.  اگر بتوان خدا را حتي تصور كرد مي توان وجود او را به اثبات رساند. اما ادعاي آنسلم از اين هم بزرگتر بود و به فرض كوچكتري نياز داشت.  حتي اگر مفهوم خدا را بر زبان راندي آن را به اثبات رساندي! اين را اضافه بكنيد به سخن آن فلاسفه ديندار كه مراتب وجود از خدا تا پست ترين موجود را پر شده مي دانند و حالا به جاي وجود تصوروضعيت اموري متعالي را بگذاريد و به سوال پرسيده شده برگرديد. بحث آنقدر درازناك شد كه به بحث اصلي نرسيديم . اما انشاء الله در جلسه بعد. شركت كنند گان در نشست من مريم كربلايي و در جهت خلاف عقربه هاي ساعت داوود ابو ترابي، علي سيد حسنی ، احسان نجفي  بوديم. یکشنبه بود ۱۱خردادماه۱۳۹۳خورشیدی، ساعت:۷:۳۰ بعد از ظهر در کافه گندم به آدرس تهران خیابان ولیعصر، روبروی تئاترشهر، کوچه پشن، پلاک هشت، تلفن: 66400157