گزارش نشست ششم حلقه فلسفه

یکی از شبهای  سرد حوالی نیمه اسفندماه  پارسال  را با بحثی  گرم کردیم  درباره  فلاسفه پیش از سقراط.  پشت شیشه بخار گرفته ی کافه دریتا حوالی چهار راه ولی عصر. باور می کنید زمانی بر بشر گذشته است که افکاربلندی داشته اما واژگانی برای ابراز آنها در اختیار نداشته است. مثلا حتی واژه ای برای عقل نداشته ! شاید عقل برای مردمان آن روزگار ناشناخته بوده اما فلاسفه به کشف آن نایل شدند. فرض کنید بخواهید از چیزی حرف بزنید که واژه ای برای آن نیست. امتحان کنید! سعی کنید از مفهومی بدون اینکه واژه اش را بکار ببرید حرف بزنید. مجبورید توصیفش کنید بگویید مثل فلان است و مانند بهمان است اما اینطور نیست … برای همین گفته های این فلاسفه به شعر می ماند. و بعضی وقتها بسیار مبهم و مرموز مثل گفته های هراکلیتوس. بحث خوبی بود. تقریبا بطور مفصل از همه از تالس، آناکسیمنس و آناکسیمدرس و هراکلیتوس تا پارمنیدس و زنون و امپدوکلس و آناکساگوراس و دموکریتوس تقریبا به تفصیل صحبت شد بخصوص اما پارمنیدس وجودشناس نخستین! و تعریف او از وجود: وجود جز ندارد. مرکب نیست. یکپارچه است. بی نهایت است. حرکت  نمی کند و تغیر در آن راه ندارد. خلا در آن راه ندارد. پارمنیدس و تعریفهایش از وجود ما را از زمان گذراند و به بحث دین در زمان حال آورد.

در این جلسه من مریم کربلایی و در خلاف جهت عقربه های ساعت آقایان علی سید حسنی و داوود ابوترابی حضور داشتند. این ششمین جلسه ی حلقه ی ما بود که با موضوع پیش سقرطیان از کتاب دنیای سوفی از اول تا صفحه ۷۰، اثر یوستین گردر دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۲خورشیدی، ساعت ۶ عصرآن روز زمستانی درکافه دریتا به آدرس خیابان انقلاب ، چهارراه ولی عصر، کوچه پشن، پلاک ۳۴ برگزار شد.