نشست ششم حلقه فلسفه:۷۰ صفحه اول کتاب دنیای سوفی

هر کس تفکر می کند وارد شود

موضوع بحث :

پیش سقرطیان از کتاب دنیای سوفی از اول  کتاب تا صفحه ۷۰

اثر یوستین گردر

فیلسوف نروژی
یوستین گردر

دو شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۲خورشیدی

ساعت ۶ عصر

مکان کافه دریتا به آدرس : خیابان انقلاب- خیابان فلسطین جنوبی -کوچه پشن- پلاک ۳۴

ورود برای عموم کتاب خوانده آزاد است

همراهان اعلام آمادگی کنند.

یک دیدگاه در “نشست ششم حلقه فلسفه:۷۰ صفحه اول کتاب دنیای سوفی”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.