جلسه آتی حلقه یاد

سلام
مطابق نظرات دوستان جلسه آتی حلقه یاد روز 9 بهمن ماه ساعت 18 در محل کافه دریتا برگزار خواهد شد.
کتاب مورد نظر برای حلقه ” خوشبختی در راه است” اثر “آلیس مانرو” می باشد. کتاب مجموعه ای از 9 داستان کوتاه می باشد.
خوشبختی

به امید دیدار

منتشرشده توسط