جابجایی مکان و زمان نخستین جلسه حلقه فلسفه

آنهایی که اهل تفکرهستند وارد شوند

با توجه به باز خوردهایی که از دوستان دریافت کردیم قرار شد زمان جلسه جابجا شود تا از حضور دوستان بیشتری در نخستین نشست حلقه فلسفه بهره مند شویم. همینطور شما فرصت بیشتری خواهید داشت تا به رساله منون سری بزنید. مکان جلسه نیز از کافه سیاه وسپید به رستوران بوفالو تغیر پیدا کرد.

پس وعده دیدار ما در روز افتتاح حلقه فلسفه در:
مکان: رستوران بوفالو،حوالی چهارراه ولی عصر تهران
روز: شنبه ۱۲مرداد۱۳۹۲ خورشیدی
ساعت: ۹ شب
موضوع : نظریات افلاطون و رساله منون او

منتظر حضور چشمگیر شما هستیم.