احیای حلقه ی ادبی یاد

«خیلی نگرانیم، شما لیلا رو ندیدید؟»

حلقه ی ادبی «یاد» احیا می شود!

با کتابی از «رسول یونان» با نام «خیلی نگرانیم ! شما لیلا را ندیدید؟»

در کافه «سپید و سیاه» واقع در خیابان انقلاب، جنب سینما سپیده، منتظرتان هستیم

مورخ دوشنبه 17 تیر راس ساعت 6.5 بعد از ظهر

آنها که کتاب را خوانده و می آیند، لطفا با کامنتی تا یکشنبه 16 تیر ساعت 2 بعد از ظهر آگاهمان سازند تا بدانیم که چند نفریم

چشم به راهتان هستیم

منتشرشده توسط