پاتوق اردیبهشت نود و دو

پاتوق اردیبهشت سمپادیهای مقیم تهران چهارشنبه ابن هفته در محل کافه هنر برگزار میشود.
نشانی کافه هنر: خیابان انقلاب، نبش سینما سپیده، کوچه اسکو، کافه هنر

image

فراموش نکنید به سایر دوستان سمپادی تغییر محل را یادآوری کنید. پاتوق از شش و نیم شروع خواهد شد. لطف سر موقع تشریف بیاورید 🙂