یک عکس، یک حرف

این هم یه عکس دیگه از عجایب تهران

image