انتخابات اسفند – ثبت نام کاندیداها

سلام.
از اونجا که اعتراض خاصی نبود دیگه وقتشه که کاندیداها اعلام حضور کنند. تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 1 اسفندماه 1391 فرصت اعلام حضور دارید. همگی پیروز و موفق باشید.

منتشرشده توسط