پاتوق

با توجه به شهادت حضرت فاطمه و تداخل زمانی آن با پاتوق، پاتوق استثناً در این هفته برگزار می‌گردد.
پیاپیش از تاخیر در اطلاع رسانی پوزش می طلبیم.
مکان،مکان همیشگی،تقاطع انقلاب – وصال، جنب سینما سپیده، کافی شاپ سایه روشن
ساعت 19