سینما

جدیدا نمیدونم چرا وقتی میام تو 021 یخ میزنم. دم برو بچه ها همه گرم ، هیچ کدوم تو این مدت که من برنامه نذاشتم حتی سعی هم نکردن یه برنامه فرهنگی ، تفریحی بذارن برین دور هم حال کنین و برای میان ترم ها کم کم آماده شین. البته برنامه هایی هم گذاشتم به حد نصاب نرسید.

خوب امیدوارم که تا حالا نرفته باشین فیلم “یه حبه قند” را دیده باشین ولی به هر صورت من میخوام با یه سری از بچه های 021 با هم بریم این فیلم رت ببینیم.

خوب برای همین فعلا قرار ما سه شنبه 18:30 سینما آزادی و برای این که پر نشه فقط تا ساعت 10 صبح روز 2شنبه فرصت برای کامنت دادن دارین.