يک خواهش

يک خواهش از تمامی نویسندگان عزیز 021 دارم

لطفا هنگامی که نوشته ی شما از يک پاراگراف بيشتر است يا اينکه بيشتر از يک عکس دارد، حتما از «ادامه ی مطلب» برای انتشار مطلبتان استفاده کنيد تا طولانی شدن پست بر روی صفحه ی اول وبلاگ 021، خواندن پست های قبلی را مشکل نسازد.

منتشرشده توسط