5 دیدگاه در “سینما”

  1. اگر چه نظر آقامون کیمیایی مکدر خواهد شد ولی من هم با نظر مجید خان موافقم.
    فیلم “جرم ” رو باس با بر و بچ مجرم دید.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.