5 دیدگاه برای «سینما»

  1. اگر چه نظر آقامون کیمیایی مکدر خواهد شد ولی من هم با نظر مجید خان موافقم.
    فیلم “جرم ” رو باس با بر و بچ مجرم دید.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.