English Discussion

با درود فراوان به همه سمپادی های گرامی به ویژه دوستداران زبان انگلیسی

سال نو مبارک.

برای شرکت در اولین جلسه English Discussion در سال جدید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://english.sampad.info/?p=523

به امید دیدار

یاسمن