پاتوق فروردین ماه

فقط جهت اطلاع:

سلام دوستان ، امیدوارم خوب وخوش و سلامت باشین.

با آرزوی سالی خوش ، لازم به ذکر است ، پاتوق ماه فروردین را در تهران نخواهیم داشت و بصورت مشترک در یزد برگزار می شود.