دعوت از دوستداران کتاب

  • اهل کتابید، دوستدار کتابید یا می خواهید حلقه ای از افراد کتاب هایی که شما دوست دارید را بخوانند !

ما اینجا “حلقه ادبی یاد” جمعی ادب دوست،اهل فرهنگ( در راستای تحویل گرفتن از خودمان) درست کرده ایم .این حلقه ها در بازه ی زمانی خاصی تشکیل می شود ،اعضا(خودمون رو میگم) هردفعه به صورت کاملا دموکراتیک کتابی  انتخاب می کنند و در جلسه بعدی آن کتاب مورد بحث و گفتگو  قرار می گیرد.

شنبه هفته آینده جلسه بعدی این حلقه است و کتاب مورد نظر ما “جای خالی سلوچ” دومین کتاب محمود دولت آبادی است.

منتظر شما هستیم