فرآیند دردناکی که عقاب ها باید پشت سر بگذارند یابمیرند!!!

عمرعقاب ازهمه پرندگان نوع خوددرازتراست.

عقاب می تواند تا 70 سال زندگی کند.ولی برای اینکه به این سن برسد باید تصمیم دشواری بگیرد.

زمانی که عقاب به 40 سالگی می رسد:

چنگال های بلند و انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته نگاه دارند.

نوک بلند وتیزش خمیده و کنده می شود.

شهبالهای کهن سالش براثر کلفت شدن پرها به سینه اش می چسبند و پروازبرای عقاب دشوار می گردد.در این هنگام عقاب تنها دو گزینه در پیش روی دارد.

یا باید بمیرد یا آنکه فرآیند دردناکی را که 150 روز به طول می کشد راپذیرا باشد.

برای گذرانیدن این فرآیند عفاب باید به نوک کوهی که درآن آشیان دارد پروازکند.

درآنجاعقاب آنقدر نوکش را به سنگ می کوبد تا نوکش ازجای کنده شود.پس از کنده شدن نوکش،عقاب باید صبرکند تا نوک تازه ای در جای نوک کهنه رشد کند.سپس باید چنگال 4 پایش را از جای بکند.

زمانی که به جای چنگال های کنده شده چنگال های تازه ای درآیند آنوقت عقاب شروع به کندن همه پرهای قدیمی اش می کند.

سرانجام پس از 5 ماه عقاب پروازی را که تولد دوباره نام دارد آغازکرده…………

و 30 سال دیگر زندگی می کند.

چرا این دگرگونی ضروری است؟

بیشتر وقت ها برای بقا ما باید فرآیند دگرگونی راآغاز کنیم.گاهی وقتها بایدازخاطرات قدیمی ،عادت های کهنه و سنت های گذشته رها شویم.

تنها زمانی که از سنگینی بارهای گذشته آزاد شویم می توانیم از فرصتهای زمان حال بهره مندگردیم.

به امیدآنروز.

منتشرشده توسط

3 دیدگاه در “فرآیند دردناکی که عقاب ها باید پشت سر بگذارند یابمیرند!!!”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.