یک دیدگاه در “نظرخواهی برنامه ی آتی حلقه ادبی ياد”

  1. ما در اعتراض به هتک حرمت به مقدسات و برای کوبیدن مشت محکمی به دهان آمریکای جهانخوار، عدم حضور خود را اعلام می کنیم، به شما هم توصیه می کنیم جلسه خود را در محیط باز برگزار نکنید.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.