4 دیدگاه در “ایران؛اسلام”

  1. اگر در هیچ موردی با هم تزاحم نداشته باشند گزاره شما صحیح است. اما اگر تنها در یک مورد با هم تزاحم داشته باشند؛ پاسخ دادن به سوال فوق ضروری می شود.

  2. به نظر من این دو طی سالیان به تعامل رسیده اند، یعنی یکی دادن یکی گرفتن. یعنی اینقدر این دو به عبارتی پر و منعطفند که بعد از اینکه در جایی به تعارض رسیده اند؛ راه حل خود را پیدا کرده اند.

  3. به نظر من خیلی از داشته ها و هویت های ایرانی فدای اسلام شد ولی اسلام هیچ هزینه قابل توجهی برای ایران متحمل نشد!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.