آنچه در «ياد» گذشت

وبلاگ اختصاصی حلقه ابی «ياد» با خلاصه ی مباحث جلسه ی گذشته، به روز شد:
معرفی «رضا براهنی» به نقل از ويکيپديای فارسی
نقد رمان «بعد از عروسی چه گذشت» به قلم «امير حسين خورشيدفر»
برنامه ی آتي حلقه ی ادبی «ياد»

منتشرشده توسط