تاخير يک ساعته

قابل توجه دوستان گرامی

جلسه ی امروز (دوشنبه 28 دی ماه) حلقه ی ادبی ياد، با يک ساعت تاخير، راس ساعت 7 برگزار می شود.

به اميد ديدار

منتشرشده توسط