تماشا خانه – یکم

از اين به بعد عنوانِ جديدِ «تماشاخانه» به نوشتن در مورد تئاتر اختصاص دارد:

يادداشتی بر تئاتر کشتی شیطان به نويسندگی و کارگردانی آتيلا پسيانی

منتشرشده توسط