تصحیح و ادامه معرفی دکترنادری

تصحیح : دکترفیروز نادری (زادهٔ ۱۳۲۵شمسی در شیراز) است.ادامه : دکترنادری از سال ۱۹۹۶ مدیر برنامه منشاء حیات ناسا بود. وی در سال ۱۹۷۶ به JPL پیوست و به عنوان مدیر آزمایشات پروازی علوم فضا و مدیر طرح مرتبط