حلقه ادبی یاد در یزد

چهارمين جلسه حلقه ادبی «ياد» در يزد برگزار خواهد شد.

تاريخ: شنبه 8 فروردين 1388

زمان: 7-5 بعد از ظهر

مکان: رستوران سنتی مظفر، خيابان مطهری، نرسيده به باغ ملی، کوچه پشت باغ

کتاب: خاطرات شازده حمام

منتشرشده توسط