سيدمحمد خاتمي به تماشاي نمايش”کرگدن” نشست


دوشنبه 30 دی 1387  ساعت 10:17:00 AM
ايران تئاتر –  سرویس گزارش

سيدمحمد خاتمي که شب گذشته (يکشنبه شب) در سالن اصلي مجموعه تئاترشهر به تماشاي نمايش”کرگدن” ‌ ‌نشست، اين نمايشنامه را از آثار شاخص اوژن يونسکو معرفي کرد.
به گزارش سايت ايران تئاتر، سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق کشورمان، پس از پايان اجراي نمايش”کرگدن” در پرسش تني چند از خبرنگاران مبني بر ارزيابي اين اثر نمايشي گفت:«به طور کلي آثار يونسکو آثار خوب و مطلوبي است و ما وقتي در دوران جواني تصميم داشتيم به مطالعه ادبيات و ادبيات مدرن بپردازيم، آثار يونسکو يکي از آثار شاخص برايمان محسوب مي‌شد و من نخستين ترجمه‌اي که از نمايشنامه”کرگدن” شده بود را نيز به خوبي به ياد دارم. البته نمايشنامه”کرگدن” متعلق به فضاي عجيب و غريبي است که مربوط به فضاي حاکم بر دهه 50 و فضاي جنگ و بعد از جنگ بوده است.»


وي در ادامه افزود:«يونسکو از روشنفکران بزرگ بود و سخن از مسخ شدگي انسان را مطرح کرده است. از آغاز قرن بيستم در مورد جايگاه‌ ‌مدرنيته ‌و مسائلي که مارکسيست‌ها مطرح کردند، موضوعات زيادي مطرح شد. به هر حال يونسکو از نويسندگان برجسته است ولي در اين نمايش فرهاد آئيش و هنرمندان خوب و بازيگراني که با آن‌ها آشنا هستم از يونسکو الهام گرفته بودند که با توجه به ديدگاه و گرايش‌هايي که اين هنرمندان عزيز دارند، اجرا شد.»
رئيس جمهور سابق کشورمان با اشاره به اين مطلب که نمايش”کرگدن” با کارگرداني فرهاد آئيش اثر نمايشي تازه‌اي شده است، اظهار کرد:«اين نمايش براي من جالب بود و از آن استفاده کردم، به هر حال تئاتر ما‌در هنرهاي نمايشي است ولي متاسفانه آن طور که بايد و شايد به آن توجه نمي‌شود. به هر حال ‌‌هميشه هم فرهيختگان، نخبه‌گان و قشرهاي خاصي از تئاتر استفاده کرده‌اند و به نظر من ميزان رشد يافتگي جامعه را مي‌توان در استقبال از تئاتر ديد. در واقع هنرمندان تئاتر ما نقش بسيار بزرگي را ايفا مي‌کنند؛ گرچه مجبورند به خاطر مسائل ديگري به سوي سينما گرايش پيدا کنند.»
وي با اشاره به اهميت سينما تصريح کرد:«مهمترين تفاوت سينما با تئاتر اين است که در سينما تکنيک به ياري هنر مي‌آيد ولي در ‌‌تئاتر، هر آن چه ‌هست، هنر است و با وجود دکور آن چه که بايد عرضه شود خلاقيت هنرمند است که در تئاتر نشان داده مي‌شود.»
خاتمي گفت:«من به آئيش و يکايک هنرمندان عزيزي که آن‌ها را مي‌شناسم، تبريک مي‌گويم و افتخار مي‌کنم که از اين اثر ديدن کردم.»
رئيس دفتر گفت‌وگوي تمدن‌ها در رابطه با نقش تئاتر در ارتقاي فرهنگي جامعه اظهار کرد:«همه هنرها مي‌توانند ارتقاي فرهنگ نقش داشته باشند اما‌ تئاتر يک نقش دو جانبه دارد بدين صورت که خودش بازتاب دهنده وضعيت جامعه است و از طرفي مي‌تواند اصلاح کننده وضعيت جامعه باشد. بين هنر و جامعه يک نوع ديالکتيک وجود دارد که موثر است. هنر پديده مدرن و متعلق به دنياي مدرن است، گرچه نمايش به خصوص تئاتر از قديمي‌ترين شاخه‌هاي هنري است، ولي تئاتر به معناي امروزي متعلق به دنياي مدرن است که به دنياي ما نيز راه پيدا کرده‌ و معتقدم هنرمندان ما نقش بسزايي دارند و قطعاً هنر تئاتر مي‌تواند نقش بسيار موثري در تحول و بهبود وضع اجتماعي و به اصطلاح رشد جامعه ‌داشته باشد.»
سيدمحمد خاتمي در خصوص جشنواره تئاتر فجر گفت:«‌‌بزرگترين افتخار ما اين است که در خدمت هنرمندان هستيم. کاري که من علاقه‌مند بودم انجام شود و تا حدودي نيز انجام شد، محور قرار دادن هنرمندان است که البته تداوم پيدا نکرد. همچنان که در دانشگاه‌ها محور قرار گرفتن استادان به يک معنا و دانشجويان به معناي ديگر است. به اعتقاد من در هنر تئاتر به طور خاص نمي‌توان به برآيندهاي اقتصادي اثر توجه داشت و توقع داشت که تئاتر خودکفا باشد. تئاتر همواره بايد مورد توجه باشد، گرچه سينما اگر به طرف گيشه برود، متاسفانه از محتوا تهي مي‌شود، ولي باز مي‌تواند روي پاي خود بايستد. ‌من معتقدم سينماي ما بيشتر از اين مي‌تواند رشد ‌و توسعه داشته باشد.»
وي با اشاره به اهميت حمايت از تئاتر گفت:«‌تئاتر همواره بايد پشتوانه و کمک داشته باشد اما خطري که وجود دارد اين است که به دليل کمک‌هايي که دريافت مي‌کند، اين توقع به وجود آيد که تئاتر بايد در اختيار و خدمت قرار گيرد، بدين معني که ابزار شود. در صورتي که تئاتر بايد آزاد باشد و پشتيباني نيز بشود. من معتقدم که بودجه‌‌ تئاتر کافي نيست. مسئله دوم اين است که به طور کلي هنرمند بايد مستقل باشد.»
وي افزود:«کاري که پيش از اين انجام شد به وجود آمدن خانه‌هاي مختلف هنرمندي بود که سعي شد مورد توجه قرار گيرد. همچون خانه هنرمندان، خانه سينما و… ولي معتقدم آن طور که بايد مورد توجه قرار نگرفت و متاسفانه به هنرمند ما توجه نشد که محور کار قرار گيرد. به اعتقاد من بايد به هنرمند احترام گذاشت و نيز او را آزاد گذاشت‌. بدين ترتيب مي‌توانيم مطمئن باشيم که هنرمند رشد ‌مي‌کند.»

منتشرشده توسط