قسمت (2)

بخشیدن

فلسفه ی بخشش چیست و چرا خداوند بخشیدن را آفریده است؟

بخشیدن مجوزی است برای خطا بندگان و خدای “الرحمان” ، اینچنین، بزرگواری خویشتن را به رخ همه کشیده…

سوالی در ذهنم خود را نمایان می کند…پس چرا شیطان, چرا اوبخشیده نشد؟

غرور… چیزی که خداوند سخت از آن بیزاری می جوید؛ علت همین غرور شیطان بود…او منی می کرد و خود را از بقیه بالاتر می دید…او مقرب ترین فرشته ی عرش بود و نسبت به دیگرفرشتگان یک برتری دیگر نیز داشت…اختیار…همان اختیاری که بر رخ زندگیش نقش تباهی زد!

حال ما که فرشته نیستیم و اختیار هم داریم چه ؟ ما که شش هزار سال عبادت نکردیم چه؟؟!

در زمان او که کسی راهنمای ِ به گناه نبود٬ برای ما چه؟؟!

وای…چه وظیفه ی سنگینی بر گرده می کشیم…

شیطان روزی نقش برترین فرشته را بازی می کرد…آری نقشی بیش نبود…

٭والله علی کل شئ ٍعلیم٭

ای کاش فقط از شیطان دوری نمی جستم;کاش پروردگار بصیرتی بر من دهاد تا از شیطان صفتان انسان نما دوری جویم…

یک دیدگاه در “قسمت (2)”

  1. خوشحال میشم بعد از نوشتن قسمت 3 که قراره 5شنبه بزنم نظراتتون رو ببینم!

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.