از بزرگان…

* عامه ي مردم روح خود را مي فروشند تا با عايدات آن عمري را با وجدان طي کنند . لوگان پارسال اسميت

* هرگز به دوستانت کاستي هايشان را در جمع نگو چون ممکن است عيوب خود را برطرف کنند اما مطمئنن هيچگاه تو را به خاطر اين تذکر نمي بخشند . لوگان پارسال اسميت

* جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نيست اما بلعش وحشتناک است . سايمن استرانسکي

* پول همه چيز زندگي نيست اما مي تواند همه چيز را بخرد . ادموند استاکول

* ازدواج عوام ، آنان را از شخصيت تهي و از خصوصيات اخلاقي خالي مي کند . رابرت لويي استيونسن

* ازدواج مکالمه ي طولاني دو انسان است که هر ازچند گاه به مشاجره مي انجامد . رابرت لويي استيونسن

*جامعه ي آزاد جامعه اي است که افراد منزوي در آن امنيت کامل داشته باشند . آدالي استيونسن

* براي اکثر مردم مرگ در راه اصول آسان تر از زندگي کردن بر اساس آن است .آدالي استيونسن

* انتهاي راه، مرگ است ؛ تکامل در انتهاست ؛ هيچ چيز کامل نيست ؛ يک معادله با سه مجهول . جيمز استفنر

* يک مرد بدون زن مثل ماهي بدون آب است اما يک زن بدون مرد مانند يک ماهي بدون دوچرخه است .گلوريا استاين


*
بدون تو تحمل بهشت ممکن نيست و با تو دوزخ ديگر مکاني جهنمي نيست . جان اسپارو ، سنگ نوشته اش بر قبرهمسرش

*تعريف من از ازدواج چنين است : قضيه با دو نفر آغاز ميشود که زندگي را بدون وجود يکديگر غيرقابل تحمل مي بينند و بعد از مدتي به همان دو نفر ختم مي شود که حالا ديگر زندگي را در کنار هم غيرقابل تحمل مي بينند .سيدني اسميت

* عشق مثل باد روده است تا موقعي که در وجود توست خودت را ناراحت مي کند و زماني که ابراز مي شود ديگران را مي آزارد . سرجان ساکلينگ

* اين يک اصل غيرقابل ترديد است : کساني که دائما از شرافت حرف مي زنند از آن بويي نبرده اند رابرت سرتيس.

* هميشه دوست داشتم فرصتي دست مي داد تا فروتني را تمرين کنم اما همواره به خاطر مي آوردم که من مهم تر از آن هستم که اوقاتم را صرف چنين اموري کنم . اسحاق سينگر

* انقلاب ستمديدگان را آزاد نمي کند تنها استثمارگران را عوض مي کند برنارد شاو

* عشق ، خطاي فاحش فرد در تمايز يک آدم معمولي از بقيه ي آدم هاي معمولي است . برنارد شاو

* او هيچ چيز نمي داند ولي تصور مي کند وتظاهر مي کند که همه چيز را مي داند ، اين تعريف مختصر يک نماينده ي مجلس است. برنارد شاو

* دو تراژدي دردناک در زندگي وجود دارد : يکي اينکه در عشقت ناکام شوي و ديگر اينکه به وصال عشقت برسي. برنارد شاو

* زماني که گفتم تا آخر عمر مجرد مي مانم نمي دانستم که آنقدر عمر مي کنم که ازدواج کنم . ويليام شکسپير

منتشرشده توسط

اصم

ابوترابی + صادقی + مختاری

2 دیدگاه در “از بزرگان…”

  1. البرت هوبارد :

    زندگي رو زياد جدي نگير ، چون هرگز از اون زنده بيرون نميري

  2. دستتون درد نکنه بچه های اصم ؛ خیلی زیبا بود بخصوص این دو جمله:

    انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند
    این یک اصل غیرقابل تردید است : کسانی که دائما از شرافت حرف می زنند از آن بویی نبرده اند

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.